هنر

هنر

هنر به بیان خلاقیت، ایده‌آل‌ها، احساسات، و مفاهیم انسانی از طریق وسایلی نظیر نقاشی، موسیقی، ادبیات، نمایش‌های تئاتری، معماری و سایر رشته‌های خلاقیت ارتباط دارد. این ارتباط عمدتاً تحت تأثیر ذهن و قلب هنرمند به وجود می‌آید و نتیجه‌ای از تفکر، تجربه شخصی، یا تأثیرات اجتماعی می‌باشد. هنر توانایی انتقال پیام‌ها، ایجاد ارتباطات عمیق با مخاطبان و برانگیختن احساسات متنوع را داراست.

سایتها
[ارسال سایت]