کامپیوتر

کامپیوتر

کامپیوتر یک دستگاه الکترونیکی است که با استفاده از مدارهای الکترونیکی و قطعات مختلف می‌تواند اطلاعات را پردازش کرده و محاسبات را انجام دهد. این دستگاه قادر به اجرای نرم‌افزارها و برنامه‌های مختلف است که وظایف متنوعی از جمله کارهای روزمره، پژوهش‌های علمی، طراحی گرافیکی و ارتباطات اینترنتی را انجام می‌دهد. از کامپیوترها به عنوان ابزاری برای تسهیل کارهای مختلف در حوزه‌های مختلفی از جمله تجارت، پزشکی، اطلاعات‌رسانی و تفریح استفاده می‌شود.

سایتها
[ارسال سایت]