اخبار و رسانه ها

اخبار و رسانه ها

اخبار و رسانه به مجموعه‌ای از وسایل و وسایل ارتباط جمعی اطلاق می‌شود که برای جمع‌آوری، تدوین، و انتشار اخبار، اطلاعات، دیدگاه‌ها و محتواهای مختلف به کار می‌روند. این رسانه‌ها شامل رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات، وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر وسایل ارتباط جمعی می‌شوند.

سایتها
[ارسال سایت]