دانش

دانش

دانش به مجموعه‌ای از اطلاعات، مفاهیم، تجربیات و فهم فردی یا جامعه اشاره دارد که به صورت ساختاردهی شده در ذهن یا اسناد ذخیره شده‌اند. این تجمیعی از دانش‌ها به افراد و جوامع امکان می‌دهد تا مشکلات را حل کرده، تصمیم‌های بهتر بگیرند و درک عمیق‌تری از دنیای اطراف خود پیدا کنند. دانش ممکن است از طریق تحصیلات، تجربیات شخصی، تفکر، پژوهش‌های علمی و تبادل اطلاعات به دست آید. از آنجا که دانش در حوزه‌های مختلفی از علم تا هنر و فرهنگ قرار دارد، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و تحقیقاتی انسانی دارد.

سایتها
[ارسال سایت]