جامعه

جامعه

در علم جامعه‌شناسی، مفهوم جامعه به معنای گروه‌های انسانی است که دارای تعامل‌های پایدار با یکدیگر هستند و به لحاظ جغرافیایی، حاکمیت یا انتظارات فرهنگی با یکدیگر ارتباط دارند. این تعامل‌ها و ارتباط‌ها میان افراد، با توجه به الگوهای خاص خود، به شکل مشخصی سازمان‌دهی می‌شوند و با تجمیع این افراد، جوامع شکل می‌گیرند. این جوامع می‌توانند به اقسام مختلفی تقسیم شوند که هر کدام از این زیرگروه‌ها به تناسب نوع روابط بین افراد، ویژگی‌ها و مشخصه‌های خاص خود را دارند.

سایتها
[ارسال سایت]

برای دسته بندی جامعه سایتی ثبت نشده است

پیشنهادهای ما برای شما:

  • نخستین شوید:نخستین شخصی باشید که سایت خود را در این دسته‌بندی ثبت می‌کند. این فرصتی برای به اشتراک گذاشتن سایتتان با جامعه است و می‌تواند به جذب مخاطبان جدید کمک کند.
  • به دوستانتان اطلاع دهید: اگر دوستانی دارید که ممکن است سایتی مرتبط با این دسته‌بندی داشته باشند، آنها را با این دسته‌بندی آشنا کنید تا بتوانند سایتشان را به این دایرکتوری اضافه کنند
  • صدای شما : نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید. ما به دنبال بهبود و بهتر کردن تجربه شما در این دایرکتوری هستیم.