ورزش

ورزش

ورزش به فعالیت‌ها و تمرینات جسمانی یا روحی اشاره دارد که به صورت منظم و سازماندهی شده انجام می‌شود و به هدف افزایش توانایی‌های بدنی، بهبود سلامتی، رقابت، سرگرمی یا تفریح انجام می‌شود. ورزش‌ها می‌توانند شامل تنها فعالیت‌های جسمانی نظیر دویدن، شنا، فوتبال و یا تمرینات تناسب اندام باشند یا به صورت ترکیبی از جنبه‌های جسمانی و ذهنی مانند یوگا یا ووشو انجام گیرند. ورزش‌ها نه‌تنها تأثیراتی فیزیولوژیکی دارند بلکه می‌توانند انگیزه، همدلی و همچنین انضباط را نیز تقویت کنند.

سایتها
[ارسال سایت]